ประเทศนิวซีแลนด์ : มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์


มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์

 • Auckland
  • The University of Auckland
  • AUT University
  • Massey University
 • Hamilton
  • University of Waikato
 • Tauranga
  • University of Waikato
 
 • มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์
  1. AUT University (Auckland)  ขื่อเดิมคือ Auckland University of Technology เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อปี 2007
  2. Lincoln University (Christchurch)
  3. Massey University (Palmerston North, Auckland, Wellington)
  4. The University of Auckland (Auckland)
  5. University of Canterbury (Christchurch)
  6. University of Otago (Dunedin)  แคมปัสที่มีนักเรียนคือที่ Dunedin ที่เดียว ที่เวลลิงตันกับโอ๊คแลนด์มีแต่ออฟฟิศค่ะ
  7. University of Waikato (Hamilton, Tauranga) 
  8. Victoria University of Wellington (Wellington)
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369