ประเทศจีน : มหาวิทยาลัย


รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

Beijing Municipality

 1. Peking University
 2. Tsinghua University
 3. Renmin University of China
 4. Beijing Jiaotong University (Northern Jiaotong University)
 5. University of Science & Technology Beijing
 6. China University of Petroleum, Beijing
 7. Beijing University of Post and Telecommunications 
 8. North China Electric Power University
 9. Beijing University of Chemical Technology
 10. China Agricultural University
 11. Beijing Forestry University
 12. Beijing University of Chinese Medicine
 13. Beijing Normal University
 14. Beijing Foreign Studies University
 15. Beijing International Studies University
 16. Beijing Language and Culture University
 17. University of International Business and Economics
 18. Central University of Finance and Economics
 19. China University of Political Science and Law

Tianjin Municipality

 1. Nankai University
 2. Tianjin University
 3. Tianjin Polytechnic University
 4. Tianjin University of Science and Technology 
 5. Tianjin University of Technology 
 6. Tianjin Medical University
 7. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
 8. Tianjin Normal University
 9. Tianjin University of Technology and Education
 10. Tianjin Foreign Studies University 
 11. Tianjin University of Finance and Economics

Hebei Province

 1. Hebei University
 2. Hebei University of Technology
 3. Yanshan University

Shanxi Province

 1. Shanxi University
 2. Taiyuan University of Technology
 3. North University of China
 4. Taiyuan University of Science and Technology
 5. Shanxi Agricultural University

Shaanxi Province

 1. Xi'an Jiaotong University 
 2. Chang'an University
 3. Xidian University
 4. Northwest Agriculture & Forestry University
 5. Shaanxi Normal University
 6. Northwestern Polytechnical University
 7. Xi'an Shiyou University
 8. Xi'an International Studies University

Inner Mongolia Autonomous Region

 1. Inner Mongolia University
 2. Inner Mongolia University of Technology
 3. Inner Mongolia Agricultural University
 4. Inner Mongolia Normal University 

Liaoning Province

 1. Dalian University of Technology
 2. Northeastern University
 3. Dalian Maritime University
 4. Liaoning University
 5. Shenyang Ligong University
 6. Liaoning Technical University
 7. Shenyang University of Technology
 8. Shenyang Jianzhu University
 9. Liaoning University of Petroleum & Chemical Technology
 10. Dalian Jiaotong University
 11. Shenyang University of Chemical Technology
 12. Shenyang Aerospace University
 13. China Medical University
 14. Dalian Medical University
 15. Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
 16. Liaoning Normal University
 17. Shenyang Normal University
 18. Bohai University
 19. Dongbei University of Finance and Economics

Jilin Province

 1. Jilin University 
 2. Northeast Normal University
 3. Yanbian University
 4. Beihua University
 5. Changchun University of Science and Technology
 6. Jilin Normal University

Heilongjiang Province

 1. Northeast Agricultural University
 2. Harbin Institute of Technology
 3. Harbin Engineering University 
 4. Harbin Normal University
 5. Heilongjiang University
 6. Northeast Forestry University
 7. Jiamusi University
 8. Qiqihar University 

Shanghai Municipality

 1. Fudan University
 2. Tongji University
 3. Shanghai Jiao Tong University
 4. Shanghai University
 5. Shanghai International Studies University 
 6. East China University of Science and Technology
 7. East China Normal University
 8. Shanghai University of Finance and Economics
 9. University of Shanghai for Science and Technology
 10. Shanghai Normal University
 11. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
 12. Donghua University
 13. East China University of Political Science and Law
 14. Shanghai University of Engineering Science
 15. Shanghai Maritime University

Jiangsu Province

 1. Nanjing University
 2. Southeast University
 3. China University of Mining and Technology
 4. Hohai University
 5. Jiangsu University
 6. Jiangnan University
 7. Nanjing Agricultural University
 8. China Pharmaceutical University
 9. Nanjing University of Science and Technology 
 10. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 11. Soochow University
 12. Yangzhou University
 13. Nanjing Normal University
 14. Nanjing University of Information Science & Technology
 15. Nanjing University of Chinese Medicine

Zhejiang Province

 1. Zhejiang University
 2. Ningbo University 
 3. Zhejiang University of Technology
 4. Zhejiang University of Science & Technology
 5. China Academy of Art
 6. Wenzhou Mediacal College
 7. Zhejiang Sci-Tech University
 8. Zhejiang Normal University
 9. Hangzhou Normal University 

Anhui Province

 1. Anhui University 
 2. Anhui Agricultural University 
 3. Anhui Normal University
 4. Hefei University of Technology
 5. University of Science and Technology of China

Fujian Province

 1. Xiamen University
 2. Fujian Agriculture and Forestry University
 3. Fujian Normal University 
 4. Fujian Medical University 

Jiangxi Province

 1. Nanchang University 
 2. Jiangxi Normal University 
 3. Jinggangshan University
 4. Nanchang Hangkong University

Shandong Province

 1. Shandong University
 2. Ocean University of China
 3. Qingdao University 
 4. Shandong University of Science and Technology
 5. Shandong Normal University 
 6. Ludong University 
 7. China University of Petroleum (East China)

Henan Province

 1. Zhengzhou University

Hubei Province

 1. Wuhan University 
 2. Zhongnan University of Economics and Law
 3. Huazhong University of Science and Technology
 4. Wuhan University of Technology 
 5. China University of Geosciences 
 6. Huazhong Agricultural University 
 7. Huazhong Normal University

Hunan Province

 1. Central South University
 2. Hunan University 
 3. Xiangtan University
 4. Hunan Normal University 

Guangdong Province

 1. Sun Yat-Sen University 
 2. South China University of Technology
 3. Shantou University
 4. Guangdong University of Foreign Studies
 5. South China Agricultural University
 6. Southern Medical University
 7. Guangdong University of Chinese Medicine 
 8. South China Normal University
 9. Guangxi Zhuang Autonomous Region
 10. Guangxi University
 11. GuangXi University for Nationnalities
 12. Guangxi Normal University
 13. Guangxi Medical University

Hainan Province

 1. Hainan University 
 2. Chongqing Municipality
 3. Chongqing University
 4. Southwest University
 5. Chongqing University of Posts and Telecommunications
 6. Chongqing Medical University 

Sichuan Province

 1. Sichuan University
 2. Southwest Jiaotong University
 3. University of Electronic Science and Technology of China 
 4. Southwestern University of Finance and Economics
 5. Chengdu University of Traditional Chinese Medicine

Guizhou Province

 1. Guizhou University 

Yunnan Province

 1. Yunnan University
 2. Kunming University of Science and Technology
 3. Yunnan Normal University
 4. Yunnan University of Finance and Economics
 5. Yunnan University of Nationalities
 6. Kunming Medical University

Gansu Province

 1. Lanzhou University
 2. Lanzhou University of Technology
 3. Lanzhou Jiaotong University
 4. Northwest Normal University

Qinghai Province

 1. Ningxia University
 2. Xinjiang Uygur Autonomous Region
 3. Xinjiang University
 4. Shihezi University
 5. Xinjiang Medical University
 6. Xinjiang Normal University
 • Smile Campus (Bangkok-Nonthaburi) 02-9622948
 • Smile Campus (Chiangmai) 053-213824
 • Smile Campus (Hat Yai) 074801796
 • Smile Campus (Khon Kaen) 043-001369