STUDENT EXPERIENCES
ประสบการณ์เรียนภาษาที่ประเทศสก๊อตแลนด์ ของน้องอั้มที่ ih Aberdeen
การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศครั้งนี้ได้มากกว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้ทั้งมิตรภาพ ประสบการณ์ใหม่ๆ คุ้มค่ามากๆครับ
ประสบการณ์เรียนต่อประเทศอังกฤษ N' Boat Wongsakorn‏
ผมคิดว่าการเรียนที่อังกฤษนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีและควรจะสัมผัสถ้ามีโอกาสครับ
ประสบการณ์เรียนต่อประเทศอังกฤษ ที่เมือง Bournemouth ของน้องกานต์
สิ่งที่ได้จากการไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ภาษาอังกฤษ หนูได้ทั้ง ความมั่นใจ ประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยตัวเองและมิตรภาพที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะ
ประสบการณ์เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ เมืองลอนดอน ช่วงคริสมาสตร์
ผมรักลอนดอน & Frances King School of English
ประสบการณ์เรียนต่อประเทศอังกฤษ น้อง Far Jitsupa‏
Thank you so much Nong Far for Wonderful student experiences really fulfilled my heart !
ประสบการณ์เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ น้อง Apichaya, English in Chester
"My host family are very nice and friendly."
ประสบการณ์เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ น้อง Chanthappapha, English in Chester
I like my teachers and all my friends.
ประสบการณ์เรียนต่อประเทศอังกฤษ น้อง Supaporn, English in Chester
I really like my morning lessons for me everything is perfect. My teachers are excellent, I love them so much. I am very happy every day I go to school.