Promotions : Shafston House College
Shafston House College
นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่ Brisbane หรือ Gold Coast ก็ได้ โปรโมชั่นที่ Shafston House College เสนอให้ ณ ตอนนนี้คือ หากนักเรียนสนใจสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2017

ถ้าหากสมัครมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป!!! รับไปเลยคอร์สเรียนชงกาแฟ เทคนิคสัมภาษณ์งาน RSA Certificate ใบอนุญาติเสริฟแอลกอฮอล์ หรือ อบรมการเสริฟอาหาร